Tag: "tahograf"

LAŽNI TRAGOVI?
Vozači: Paravinja je mogao falsificirati tahografske listiće! Vozač sam upisuje datum, polaznu i dolaznu točku, a Paravinja je imao vremena ponovno voziti na istoj ruti.