Komentari

KOMENTAR RAFAELA JURČEVIĆA
Plan 21 se više ne smije ponoviti! Političke stranke kod nas uglavnom preuzimaju vlast nepripremljene i svjesne kako se neće pridržavati programa koje su pisali prije izbora.
BLOG ANKICE MAMIĆ
Smije li itko imati monopol na turizam? Istraživanje: 258 milijuna Europljana godišnje putuje, a čak njih 43 % ne percipira Hrvatsku kao turističku destinaciju.
KOMENTAR RAFAELA JURČEVIĆA
Kriza u Grčkoj je djelovala otrežnjavajuće za Hrvatsku Svaka buduća hrvatska Vlada će trebati u prvoj godini mandata početi sa većinom težih reformi.
BLOG ANKICE MAMIĆ
Smije li se političare hvaliti? I kako se naš premijer pretvara u lidera? Premijer Zoran Milanović je pokazao kako želi saslušati one koji misle drukčije.
ANKICA MAMIĆ
Turizam naš svagdašnji ili tko mora, a tko ne smije raditi u turizmu U modernoj i uređenoj državi koja slijedi najbolje prakse i stečevine Europske unije, ne bi smjelo biti ograničenja tržišnog natjecanja, niti onih koji su prihvatljiviji od drugih.
KOMENTAR JASNE PLEVNIK
Hrvatska vanjska politika živi od malih postignuća Hrvatska nema stvarnu moć utjecaja na smjer EU i balkanske politike.
BLOG: ANKICA MAMIĆ
Druga žlica, druga priča! Opetovano svjedočimo potpunom nedostatku kontrole trošenja javnog novca u kulturi.
BLOG: DUBRAVKA GLAVINA
Hrvatski 'american dream' ili nije u šoldima sve? Povodom Dana državnosti, a u susret radnim dozvolama Savezne Republike Njemačke.
DRAGO PRGOMET
Državu smo dobili, ostalo sve izgubili! Mi ili oni nije fikcija, to je stvarnost. Jedan je to rekao, a drugi to živi. U ovoj zemlji postoji samo crno i bijelo. Ako to ne želite prihvatiti, nemate pravo na drugi ili drugačiji izbor.
KOMENTAR
Politički sustav kao garancija neuspješne države Političke stranke kao dominantni politički akteri uopće ne mogu stvoriti uvjete za izlazak iz krize, već su i sami generatori društvene krize.