Mojbiz

NAKON ANALIZE: Pojednostaljene procedure za prijavu projekata za EU fondove

Jedna od značajnijih novina je smanjivanje broja faza u postupku dodjele bespovratnih sredstava s dosadašnjih sedam na pet.

Piše: PolitikaPlus/Hina

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU pojednostavilo je proceduru i skratilo postupak dodjele bespovratnih sredstava, kao i javne nabave, a sve sa ciljem da ubrza pripremu natječaja i apsorpciju EU sredstava.   

 

U tom ministarstvu proveli su istraživanje javnosti, koje je pokazalo da je jedna od najvećih prepreka prilikom prijave projekata za sredstva EU fondova složenost procedura i dugotrajnost postupka dodjele bespovratnih sredstva, od trenutka podnošenja projektnog prijedloga do sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

Također, provedena je i analizu postupanja nadležnih tijela u okviru financijskih razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020. te postojećih procedura i poslovnih procesa, nakon čega je, kako navode u Ministarstvu, utvrđena potreba za pojednostavljenjem određenih procedura da bi se osigurala veća ekonomičnost i efikasnost tijela koja sudjeluju u tom postupku te ostvarili pozitivni učinci za korisnike.

 

Jedna od značajnijih novina je smanjivanje broja faza u postupku dodjele bespovratnih sredstava s dosadašnjih sedam na pet, čime se ubrzava postupak dodjele sredstava budućem korisniku. Tako sada nakon zaprimanja i registracije prijave slijede administrativna provjera i provjera prihvatljivosti prijavitelja i partnera, potom provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjena kvalitete, provjera prihvatljivosti izdataka te na kraju donošenje odluke o financiranju.

 

 Uvode se i pojednostavljene mogućnosti financiranja za pojedine aktivnosti projektnih troškova, koje smanjuju opseg dokumentacije kojom se ti troškovi pravdaju, ovisno o prirodi projekta i troškovima koji se smatraju prihvatljivima u pojedinim postupcima dodjele.

 

Jednostavnije provjere postupaka javnih nabava

Značajno pojednostavljenje napravljeno je u provjeri postupaka nabave, kao i njihovog oglašavanja, čime će se također ubrzati apsorpcija sredstava iz ESI fondova, kažu iz Ministarstva.Pojednostavljenja se odnose na provjere postupaka javne nabave i na prethodne provjere postupaka javne nabave tj. dokumentacije za nadmetanje, te se očituju i u skraćivanju vremenskog razdoblja u kojem korisnik komunicira s nadležnim tijelima.  Pravilima koja se primjenjuju za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, pak, u pogledu oglašavanja postupaka nabave definirano je da stupanj potrebnog oglašavanja postupka nabave, kao i mjesto i način oglašavanja, mora biti razmjeran prirodi i opsegu nabave, a uključuje najmanje objavu obavijesti o nabavi na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr. Također, uvedeni su pragovi ispod kojih nije potrebna objava nabave, za robe i usluga od 300 tisuća, a radove od 750 tisuća kuna. Pravila za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, pak, objavljuju se u okviru dokumentacije relevantnog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava.

 

"Ovo je samo jedan u nizu poteza koji se namjeravaju poduzeti kako bi sredstva koja su nam na raspolaganju brže i jednostavnije utrošila za pametan, održiv i uključiv razvoj Republike Hrvatske", ističu iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te iznose podatak da je u okviru financijske perspektive 2014-2020., do kraja prošle godine ugovoreno 505,55 milijuna eura, a plaćeno 146,75 milijuna eura.

 

Prema podacima dostavljenim od Upravljačkog tijela u okviru Operativnog programa (OP) Konkuretnost i kohezija 2014-2020 u 2015. godini ukupno je ugovoreno 115,6 milijuna eura, a plaćeno je 285.406 eura. U okviru OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, pak, lani je ukupno ugovoreno 238,6 milijuna, a plaćeno 65,6 milijuna eura. 

 

Istodobno je u okviru Programa ruralnog razvoja ugovoreno 151,3 milijuna, a plaćeno 80,8 milijuna eura, dok u okviru OP Pomorstvo i ribarstvo u 2015. godini nije bilo niti ugovaranja niti plaćanja, budući da je taj Operativni program usvojen na samom kraju 2015. godine, zaključuju iz Ministarstva.

 

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

eu, fondovi