Hrvatska

REVIZIJA OTKRILA: Darko Lorencin ilegalno isplatio 201.000 kuna više od propisanog iznosa za ugovore o djelu

Pojedini ugovori zaključeni su za poslove koji su redovna zadaća djelatnika Ministarstva turizma - izradu raznih akata, pripremu sjednica kolegija i sastanaka, vođenje zapisnika, unos raznih podataka u računalo i dr.

Piše: PolitikaPlus/Hina

Ministarstvo turizma prošle je godine na ugovore o djelu izdvojilo  više od zakonom dopuštenog iznosa, a reprezentaciju su koristile i osobe koje na to nisu imale pravo, utvrdila je Državna revizija pregledavajući poslovanje Ministarstva u 2015. godini, kada je ministar bio Darko Lorencin (IDS).

 

Ugovori o djelu: 21 suradnik, 700.000 kuna

Zakon propisuje da izdaci za ugovore o djelu u tekućoj godini ne smiju prelaziti dva posto ukupnog iznosa za osnovne plaće s doprinosima, a u Ministarstvu turizma dosegnuli su 2,8 posto, navodi Revizija. Za plaće zaposlenika Ministarstva planirano je 24,9 milijuna kuna, a na ugovore o djelu utrošeno gotovo 700.000 kuna, što je 201.000 kuna više od propisanog iznosa.

Naknade za ugovore o djelu iznosile su 692.00 kuna, ugovori su zaključeni s 21 vanjskim suradnikom, od koji je sedam bilo iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, koje se nalazi na istoj lokaciji gdje i Ministarstvo turizma. Pojedini ugovori zaključeni su za poslove koji su redovna zadaća djelatnika Ministarstva turizma - izradu raznih akata, pripremu sjednica kolegija i sastanaka, vođenje zapisnika, unos raznih podataka u računalo i dr.

Revizija je u ranijim posjetima upozoravala Ministarstvo na previsoke rashode za ugovore o djelu, Ministarstvo je to uvažilo i u 2014. uspjelo ih je svesti u zakonske granice (1, 9 posto), da bi ih u 2015. ponovno povećalo.

Angažman vanjskih suradnika Ministarstvo objašnjava manjim brojem zaposlenih od predviđenog. Od 310 potrebnih službenika krajem 2015. bilo ih je zaposleno 163, dakle upola manje, a s obzirom da i dalje vrijedi zabrana zapošljavanja u državnim tijelima, Ministarstvo je prinuđeno dio poslova obaviti putem ugovora o djelu.

 

Reprezentaciju koristile i osobe koje na to nemaju pravo

Iako je Ministarstvo za reprezentaciju potrošilo trećinu manje nego je planiralo, Državna revizija upozorava da su reprezentaciju koristile i osobe koje na to nisu imale pravo, a da u pojedinim slučajevima dokumentaciju ne prate računi o ostvarenim troškovima.

Prema Vladinoj odluci, reprezentaciju mogu koristiti samo ministar i njegov zamjenik, u Ministarstvu turizma to su činili i pomoćnici ministra, tajnik kabineta ministra i drugi državni službenici, utvrdila je Revizija.

Ministarstvo je u 2015. za  reprezentaciju planiralo 838.000 kuna, a potrošilo 568.000 kuna, dakle 270.000 kuna ili 32,3 posto manje.

Državni ured za reviziju utvrdio je i da je Ministarstvo, u okviru aktivnosti "Konkurentnost turističkog gospodarstva" jednom korisniku bespovratno dodijelilo 80.000 kuna, a on prijavljeni projekt nije proveo u 2015. godini.

Za prvi dio odobrenih mu sredstava (48.000 kuna), korisnik Ministarstvu nije dostavio izvješće o namjenskom trošenju potpore s pratećom dokumentacijom, te ga nije pravodobno obavijestio da ne može projekt odraditi u ugovorenom roku. Stoga se nisu stekli uvjeti za isplatu drugog dijela potpore, koje je Ministarstvo korisniku isplatilo u iznosu 32.000 kuna, navodi Revizija.

Zbog utvrđenih nepravilnosti i propusta, Ministarstvo turizma od revizije je dobilo uvjetno mišljenje.


Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

ugovori o djelu, Ministarstvo turizma, Darko Lorencin