Hrvatska

MALICIOZNE OPTUŽBE: Odbor za etiku Filozofskog fakulteta u Splitu i nacionalno Područno znanstveno vijeće za humanističke znanosti oslobodili su Pavu Barišića

Etičko povjerenstvo Filozofskog fakulteta u Splitu, na svojoj sjednici održanoj 14. ožujka 2011. odbacilo je tužbe protiv Pave Barišića.

Piše: PolitikaPlus/HT

Prema pisanju zagrebačkih Novosti, novi ministar Pavo Barišić bio je optužen pred više instanca u veljači 2011. za plagiranje tuđih znanstvenih radova a navodno se po istima nikada nije postupalo. PolitikaPlus posjeduje dva dokumenta koji negiraju takve navode.

Prvi dokument je 'Izjava Odboru za etiku u znanosti i visokom obrazovanju Agencije za znanost i visoko obazovanje' od 17. ožujka 2011. koju potpisao prof. dr. Hrvoje Relja, tada docent, u ime Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. (Klasa: 052-011/1-02/0005, Urbroj: 2181-190-00-1-11-0001), u kojoj među ostalim piše:
Etičko povjerenstvo Filozofskog fakulteta u Splitu, na svojoj je sjednici, održanoj 14. ožujka 2011.,  razmotrilo sadržaj poslanih prijava te donijelo sljedeći zaključak:
Sve tri prijave dr. sc. Tomislava Bracanovića, dr. sc. Pavela Gregorića, dr. sc. Tomislava Janovića te Davora Pećnjaka su neosnovane. Nadalje, Etičko povjerenstvo Filozofskog fakulteta u Splitu smatra da su oni svojim ishitrenim optužbama, distribuiranim na brojne adrese etičkih i znanstvenih inistitucija u Republici Hrvatskoj na nedopustiv način zloupotrijebili etička tijela za difamiranje osoba i tako prekršili odredbe Etičkog kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju; posebno članak 5. koji glasi: ,,Nedopustivo je stvarati neprijateljsko radno, nastavno i akademsko okruženje uznemiravanjem te neprimjerenim ponašanjem koje ima za cilj povredu dostojanstva, ometanje ispunjavanja obveza ili smanjenje kakvoće života.“.

Drugi dokument koji posjedujemo je 'Mišljenje o prijavama za neetično postupanje, znanstveno krivotvorenje, plagiranje članaka i knjiga Područnog znanstveno vijeće za humanističke znanosti Nacionalnog vijeća za znanost' od 21. ožujka 2011. (Klasa: 640-06/11-01/0003, Urbroj: 355-02-02-11-02) kojeg je potpisala Predsjednica Područnog znanstvenog vijeća za humanističke znanosti akademkinja Milena Žic Fuchs. U tome Mišljenju piše:
Na svojoj 27. sjednici održanoj 15. ožujka 2011. godine Područno znanstveno vijeće za humanističke znanosti raspravilo je o cijelom nizu prijava za neetično ponašanje, znanstveno krivotvorenje, plagiranje članaka i knjiga. Navedene prijave odaslane su 9. veljače 2011. na etička tijela u znanosti i visokom obrazovanju te na druge institucije, ukupno na 28 različitih adresa.
Područno je vijeće mišljenja da ova nevjerojatna "najezda" napada na cijeli niz osoba iz znanstvene zajednice, točnije iz znanstvenog polja filozofije, predstavlja zlouporabu etičkih tijela u znanosti i visokom obrazovanju te posebno Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju Republike Hrvatske te da se takvim postupcima izigrava sama svrha postojanja etičkih tijela.
Područno vijeće nadalje smatra posve neprimjerenim traženje da se na temelju takvih prijava više znanstvenika isključi iz rada tijela Nacionalnoga vijeća za znanost Republike Hrvatske.
Područno vijeće tako er smatra daje ovo mišljenje potrebno poslati na sve one adrese na koje su dostavljene predmetne prijave, te moli Nacionalno vijeće da tako postupi.

Kao što možemo vidjeti, matično Etičko povjerenstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu odbacilo je tužbe protiv ministra Barišića, a jednako tako je postupilo i Područno znanstveno vijeće za humanističke znanosti Nacionalnog vijeća za znanost. Štoviše, oni koji su ih iznosili su ih sami bili optuženi za uznemiravanje akademske zajednice. Očito je da je plasiranje ovih zastarjelih tužba bilo krajnje zlonamjerno i neprimjereno.