Kultura

MATICA HRVATSKA: Objavljeno kritičko izdanje 'Etike' Franje pl. Markovića

Kritičko je izdanje priređeno, piše u pogovoru Marotti, na isti način na koji se pripemaju i kritička izdanja Markovićeve 'Logike' i 'Pedagogike'.

Piše: PolitikaPlus/Hina

Kritičko izdanje "Etike" Franje pl. Markovića, koje je priredio Bojan Marotti, objavila je u svojoj knjižnici Parnas Matica hrvatska.

Kritičko je izdanje priređeno, piše u pogovoru Marotti, na isti način na koji se pripemaju i kritička izdanja Markovićeve "Logike" i "Pedagogike".

Po Marottijevim riječima taj je način posve istovjetan onomu kako je svojedobno priredio i "Lexikon Latino-Illyricum" Pavla Rittera Vitezovića. Tada sam temeljno načelo prema kojem je priređen Vitezovićev rukopisni rječnik bio nazvao 'načelom najveće moguće kritičnosti', piše priređivač i dodaje kako je to značilo da sve ono što je na određen način zapisano u rukopisu "Etike", mora - u načelu - tako biti otisnuto i u samom izdanju.

Ističe i kako svako odstupanje od rukopisnoga izvornika mora biti u izdanju posve jasno naznačeno kao prirediteljev zahvat.

Naglasio je i kako se u ovom izdanju Markovićev jezik beziznimno poštovao na slovničnoj, pravopisnoj i na slovopisnoj razini. "Suprotno su tome postupali tečajem 20. stoljeća, sljedbenici Vukova i vukovskoga jezikoslovlja", piše Marotti i dodaje kako su onda redovito "lektorirali" pojedine hrvatske pisce kao što su Šenoa, Kovačić pa i Marković. To su, kako piše, pravdali lakšim razumijevanjem u školama. To je "lektoriranje" bilo svojevrsno "prevođenje" s bilježito hrvatskoga sustava, što ga je uzorno rabila Zagrebačka filološka škola, ističe priređivač.

"Etika" (241 str.) podijeljena je na dva dijela - razna ishodišta etike i sustav etike. U prvom dijelu obrađeni su izvorna etička načela - materijalizam, pozitivizam, evolucionizam - prvi izvori etičkih načela - pojam etike i slobodna volja. U drugom dijelu razrađuje sustav etike - o jednostavnim etičkim idejama, njihovoj podlozi te jednostavne ideje kao što su ideja jakosti volje, dobrohotnosti i ideja prava.

Na kraju knjige priređivač je napisao bilješku o Franji pl. Markoviću i njegovu djelu te popis njegovih djela i uporabljenu literaturu.

Hrvatski filozof i književnik Franjo pl. Marković rođen je u Križevcima, 26. srpnja 1845., a preminuo u Zagrebu, 15. rujna 1914. Bio je prvi profesor filozofije na obnovljenom zagrebačkom sveučilištu od 1874. Branio je samosvojnost filozofije kao metafizike nasuprot skolastici s jedne, te pozitivizmu i materijalizmu s druge strane. Najvažnije filozofsko djelo mu je "Razvoj i sustav obćenite estetike", koje je utjecalo na razvoj hrvatske filozofije zbog pregleda povijesti estetike na hrvatskom jeziku i uvođenja novih filozofskih termina. Utemeljitelj je istraživanja hrvatske filozofske baštine. Pisac je i lirsko-refleksivne poezije, epskih spjevova i drama. Izrazit je romantičar, a u pjesništvu sljedbenik Adama Mickiewicza.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

ETIKA, FRANJO PL. MARKOVIĆ, nova knjiga, matica hrvatska