Kultura

STARIJI GRAĐANI: Ministarstvo kulture objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Umjetnost i kultura 54+'

Pozivom koji se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine.

Piše: PolitikaPlus/Hina

Ministarstvo kulture objavilo je u utorak otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom "Umjetnost i kultura 54 +", usmjerenog na socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima.

Pozivom koji se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 20 milijuna kuna. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi sto posto prihvatljivih troškova, od čega je 85 posto osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a), dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 posto osigurati Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, zaklade te zadruge koje u svom temeljnom aktu imaju navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost), ustanove u kulturi te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznicama http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/umjetnost-i-kultura-54/ i http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1410.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 24. srpnja 2017.