Tvrtke

PRIOPĆENJE: Završen proces prijave tražbina u Agrokoru

Drugi dio procesa prijave tražbina bio je vezan uz pristizanje prijava vjerovnika povezanih i ovisnih društava navedenih u dopuni rješenja Trgovačkog suda St-1138/17-52 od 21. travnja 2017., a rok za ove prijave počeo je teći od 60 dana od objave dopunskog Rješenja te je istekao 20. lipnja 2017.

Piše: PolitikaPlus

akon što je temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, St-1138/17, od 10. travnja 2017. otvoren postupak izvanredne uprave nad Agrokorom i njegovim povezanim i ovisnim društvima sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, svi Agrokorovi vjerovnici pozvani su da prijave svoje tražbine izvanrednom povjereniku u roku od 60 dana od objave Rješenja, a koji je rok počeo teći 10. travnja 2017. godine te je trajao do 9. lipnja 2017. godine, čime je završen prvi dio procesa prijave tražbine.

Drugi dio procesa prijave tražbina bio je vezan uz pristizanje prijava vjerovnika povezanih i ovisnih društava navedenih u dopuni rješenja Trgovačkog suda St-1138/17-52 od 21. travnja 2017., a rok za ove prijave počeo je teći od 60 dana od objave dopunskog Rješenja te je istekao 20. lipnja 2017.
 
„Ukupno je urudžbirano 8.148 pošiljki u oba dijela procesa prijave tražbina. U ovom trenutku je digitalizirano 11.659 prijava tražbina, što čini otprilike 99% zaprimljenih prijava. Slijedom toga očekujemo da bi ukupna brojka tražbina mogla biti veća za otprilike stotinjak dodatnih tražbina. I u drugom dijelu procesa prijave sudjelovao je veliki broj vjerovnika koji su svoje tražbine prijavljivali sukladno zadanim procedurama i obrascima,“ rekla je Marta Bogdanić, izvršna direktorica u Agrokoru.

Svi vjerovnici su intezivno komunicirali s timom za prijavu tražbina te tako dobivali upute vezano za način prijave tražbina i način postupanja. Završetkom ovih procesa Agrokorova baza podataka o prijavljenim tražbinama sadrži potrebne informacije za daljnje procesuiranje i utvrđivanje tražbina. Zakonom predviđen rok za obradu i usklađivanje zaprimljenih tražbina vjerovnika povezanih i ovisnih društava je 60 dana, nakon čega slijedi objava utvrđenih iznosa tražbina na ploči Trgovačkog suda u Zagrebu.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

hrvatsko gospodarstvo, lex agrokor, AGROKOR, tražbine, VJEROVNICI