Mojbiz

SANTINI: Hrvatski porezni sustav bahato opterećuje gospodarstvo

Piše: Ivana Vranješ

U  organizaciji Centra za razvoj i marketing u ponedjeljak  je održana konferencija o porezima „ Kako  porezima dinamizirati gospodarski rast“. Konferencija je okupila predstavnike akademske zajednice, strukovnih institucija, predstavnike izvoznika, ulagača i banaka.

Porezi utječu na kvalitetu  života  građana, a sve buduće dopune porezne  politike u središte interesa  morati će postaviti  gospodarski rast  uzimajući pri tome u obzir  brojne  procese u području poboljšanja demografskih, socijalnih, infrastrukturnih, ulagačkih i izvoznih rezultata.

Otvarajući konferenciju  ekonomski analitičar  Guste Santini je rekao kako se u Hrvatskoj ne raspravlja o porezima u  ekonomskom i socijalnom aspektu, nego uglavnom u   fiskalnom aspektu.

„ Porezi su globalizacijom određeni. Velika porezna presija u Hrvatskoj ne samo da je  bahato  ponašanje prema hrvatskom gospodarstvu, nego je i nepoznavanje globalnih  kretanja poreznih sustava i porezne politike“, rekao je Santini. Smatra kako je porezni sustav u Hrvatskoj još uvijek nezadovoljavajući. Promjene koje su se dogodile  tijekom prošle godine, reforme nisu dovoljne i nisu rezultirale gospodarskim rastom.

 „ Rast poreznih prihoda možemo zahvaliti prvenstveno turističkoj sezoni i po tome postajemo monokulturalna zemlja s svim rizicima koji proizlaze iz činjenice da je neka zemlja monokulturalna“, rekao je Santini. Predlaže  smanjenje poreza na dohodak, gotovo do  ukinuća, povećanje neoporezivog dijela dohotka na  5 tisuća kuna, smanjenje porezne stope s 12, 24 , 36 na 10, 20, 30 te povećanje razreda na 30 tisuća kuna.

„Iz perspektive Grada Zagreba, jedan od ključnih izazova predstavlja model fiskalne decentralizacije , koji unatoč svim intervencijama od njegovog uvođenja 2001 godine nije polučio zadovoljavajuće rezultate.  Primjerice, evidentno pogoršavanje položaja  Grada Zagreba iz godine u godinu osobito je vidljivo kroz kretanje, odnosno smanjenje odobrenih sredstava  za decentralizirane funkcije, osnovno, srednje školstvo, zdravstvene ustanove, vatrogastvo, socijalne ustanove. Usprkos činjenici da se kapaciteti u Gradu Zagrebu povećavaju, da cijene energenata i ostalih materijalnih troškova i usluga rastu, ukupna sredstva smanjena su u Gradu Zagrebu sa  414 milijuna kuna u 2007 godini na 301 milijun kuna u  2017 godini . Istovremeno je Grad Zagreb u fond izravnavanja od 2007 do  konca 2016  godine uplatio 7, 684 milijarde kuna“, ističe  Olivera Majić zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba. Naglasila je kako novom  poreznom regulativom nastoji se postići jednostavniji sustav raspodjele, ali ovim paketom poreznih propisa izostat će pozitivan učinak na ostvarenje poreznih prihoda u Gradu Zagrebu. Kompenzacijske mjere koje su propisane nisu dostatne da amortiziraju efekte novog Zakona o porezu na dohodak. Majić je rekla kako  ograničavanje visine prihoda od poreza na dohodak u apsolutnim iznosima na visinu prethodne godine zanemaruje sve  efekte u poticanju zapošljavanja i povećanje plaća kao i sve napore u dinamiziranju gospodarstva na području grada.

 „ Poreznim reformama  od 2015 do 2017 evidentni su  porezni gubici za Grad Zagreb, kumulativno u odnosu  na 2014 godinu u iznosu od gotovo 1,2 milijarde kuna. Navedene činjenice  ističu važnost i nužnost jačanja strukture javnih prihoda, sustavnog  fiskalnog  okvira sa snažnom i pouzdanom prihodovnom  bazom“, zaključila je Majić.

 Govoreći o poreznom sustavu  zastupnica u Europskom parlamentu  Ivana Maletić je rekla  kako općenito trendovi u poreznom sustavu su pojednostavljenje i pronalaženje načina kako povećati poreznu bazu i smanjiti porezne stope.

„ To je ono čemu i mi težimo. Ono što je još uvijek problem je kompliciranost sustava, nedovoljna digitalizacija koja sprječava efikasnost porezne uprave“, rekla je Maletić. Naglasila je kako treba  proraditi na modernizaciji cijelog sustava, posebno na edukaciji poreznih službenika u poreznoj upravi, tako da svi na isti način primjenjuju  porezna pravila.

 Pomoćnik ministrice regionalnog razvoja i  fondova Europske unije Davor  Hruška  se osvrnuo  na  to kako porezi mogu utjecati na ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske.

„ Upravo u ovoj godini posebne  aktivnosti s aspekta Vlade  vezane su za izmjenu  Zakona o porezima koji su namijenjeni jedinicama lokalne i regionalne samouprave, gdje se objedinjuje i pojednostavljuje  sustav oporezivanja i što je još bitnije raspodjele poreznih prihoda.  Tako da će više  od 90 posto jedinica lokalne samouprave od sljedeće godine značajnije sudjelovati u porezima koji su se sada centralizirali u državni proračun i onda preko našeg  Ministarstva i drugih  dijelili po projektima, programima jedinicama lokalne samouprave“, rekao je Hruška. Smatra da je ovo bolji model jer će jedinice lokalne samouprave  upravljati velikim dijelom svojih izvornih prihoda i upravljati regionalnim, lokalnim razvojem.

 „ Uloga Ministarstva je da kroz posebne mjere potiče posebice razvoj potpomognutih područja, u tom  pravcu je i donošenje Zakona o potpomognutom području, prvog takvog zakona u Republici Hrvatskoj, novog poštenijeg indeksa razvijenosti koji bi od sljedeće godine trebao omogućiti kvalitetniju, pošteniju, ravnomjerniju raspodjelu sredstava na područjima posebne državne skrbi, posebno Zakon o otocima, Zakon o brdski-planinskim područjima. Dakle cijeli je  niz aktivnosti prema jedinicama lokalne i regionalne samouprave s ciljem ravnomjernog razvoja u cijeloj Republici Hrvatskoj“, zaključio je Hruška.


 

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

gospodarstvo, porez, Guste Santini