Tvrtke

ULAGANJA: Skupština odobrila Janafu sudjelovanje u dokapitalizaciji Petrokemije

Piše: PolitikaPlus/Hina

Izvanredna glavna skupština Jadranskog naftovoda (Janaf) u četvrtak je usvojila odluke koje su podloga za Janafovo sudjelovanje u dokapitalizaciji Petrokemije s iznosom od 50 milijuna kuna.

Janaf će, prema današnjim odlukama, sudjelovati u dokapitalizaciji kutinske tvornice umjetnih gnojiva pod uvjetom cjelovite provedbe prve faze dokapitalizacije, u skladu s programom restrukturiranja Petrokemije. To znači da bi u dokapitalizaciji temeljni kapital Petrokemije trebao biti povećan za 450 milijuna kuna izdavanjem novih dionica, s time da bi se dokapitalizacija smatrala uspjelom ako se upišu i uplate dionice od najmanje 400 milijuna kuna.

Drugi Janafov uvjet je isključenje od obveze objave ponude za preuzimanje, a treći izuzeće Janafa od bilo kakve obveze na daljnja ulaganja u Petrokemiju ili davanja za Petrokemiju bilo kakvih jamstava.

Pod pretpostavkom zadovoljenja tih triju uvjeta, Janaf će sudjelovati u povećanju temeljnog kapitala Petrokemije ulogom u novcu od 50 milijuna kuna.

Izvanredna skupština Janafa nije, pak, ni raspravljala o prijedlogu odluke o osiguranju sredstava za investicijski ciklus u 2018. godini odnosno prijedlogu Uprave da se ukupna ostvarena neto dobit za 2017. godinu, nakon izdvajanja za zakonom predviđene namjene, rasporedi u zadržanu dobit.

Na zahtjev dioničara Janafa - Centra za restrukturiranje i prodaju, Ministarstva državne imovine i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, o toj se točki dnevnog reda nije raspravljalo, navodi se u objavi sa skupštine.

U samom pozivu za glavnu skupštinu, Uprava je u obrazloženju prijedloga da se ovogodišnja neto dobit rasporedi u zadržanu dobit navela da je Janaf godinama u intenzivnom investicijskom ciklusu koji je u potpunosti financiran iz vlastitih sredstava, bez zaduživanja kod financijskih institucija. Planom poslovanja za 2018. godinu investicijski se ciklus nastavlja i u idućem razdoblju, za što u idućoj godini treba osigurati 560,6 milijuna kuna, pa je Uprava bila predlagala da se neto dobit za 2017. godinu, nakon izdvajanja za zakonom predviđene namjene, rasporedi u zadržanu dobit.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

PETROKEMIJA, JANAF