Hrvatska

ZAGREB: Nakon izbijanja požara u Radničkoj, vrijednosti ugljikovog monoksida (CO) iznad dopuštenih

Piše: PolitikaPlus

Mjerenja kvalitete zraka nakon izbijanja požara u tvornici papira Pan u Radničkoj cesti pokazala su da su vrijednosti ugljikovog monoksida (CO) bile iznad graničnih dopuštenih vrijednosti, razine ugljikovog dioksida (CO2) nisu odstupale od propisanih graničnih vrijednosti, a u uzorcima zraka utvrđene su i manje količine spojeva iz skupine BTEX-a (etil benzen, m,p-ksilen i o-ksilen), spojeva iz skupine trimetil benzena i tragovi spojeva iz skupine ugljikovodika, priopćio je u utorak Ured za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba.

Nakon što je Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' 11. lipnja obaviješten o izbijanju požara unutar pogona tvrtke Pan - tvornica papira Zagreb d.o.o., Radnička cesta 173, djelatnici Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju pravovremeno su izašli na teren i na požarištu obavili višekratno mjerenje. Ugljikov monoksid (CO) izmjeren je u vrijednostima do 92 ppm što je iznad graničnih dopuštenih vrijednosti propisanih Pravilnikom o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima. Taj je rezultat očekivan s obzirom na neposrednu blizinu požarišta, stoji u priopćenju.

Razine ugljikovog dioksida (CO2) nisu odstupale od propisanih graničnih vrijednosti.

"S ciljem utvrđivanja mogućih nepoznatih organskih zagađenja u zraku, izuzeti su uzorci i izvršena je analiza uzoraka zraka plinskom kromatografijom vezanom na spektrometriju masa (GC-MS). U uzorcima zraka utvrđene su manje količine spojeva iz skupine BTEX-a (etil benzen, m,p-ksilen i o-ksilen), spojeva iz skupine trimetil benzena i tragovi spojeva iz skupine ugljikovodika. Predmetni spojevi uobičajeno se oslobađaju tijekom izgaranja gorive mase ove vrste. Osim navedenih spojeva u dostavljenim uzorcima nije utvrđena prisutnost toksikološki značajnih spojeva. Na lokacijama udaljenijim od mjesta izbijanja požara nisu zabilježena značajnija odstupanja od svakodnevnih mjerenja", ističe se u priopćenju.

Rezultati mjerenja kakvoće zraka u realnom vremenu dostupni su na aplikaciji Ekološka karta Grada Zagreba - https://ekokartazagreb.stampar.hr/, navodi Ured za upravljanje u hitnim situacijama.

Najavljuje da će se radi dodatne procjene ponoviti trenutna mjerenja i pregledna analize zraka plinskom kromatografijom vezanom na spektrometriju masa (GC-MS).

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

MJERENJA, POŽARI, ZRAK