Zagreb

Grad Zagreb: Petek u javnosti iznosi netočne i paušalne informacije

Piše: PolitikaPlus/Hina

Služba za informiranje Grada Zagreba reagirala je u petak na tvrdnje zastupnika u Gradskoj skupštini Renata Peteka (Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez) o naplati potraživanja i otpisa dugova fizičkim i pravnim osobama, ocijenivši da je u medijima iznio netočne i paušalne informacije radi zlonamjernog stvaranja negativne percepcije javnosti oko učinkovitosti i transparentnosti Grada u postupanju s naplatom potraživanja.

Petek je u srijedu kazao da je, nakon što se nakupilo oko milijardu kuna dugova za komunalne doprinose i naknadu, zakupninu i spomeničku rentu, samo prošle godine pravnim osobama otpisano 104 milijuna kuna, a neki od njih su prijatelji gradonačelnika Milana Bandića.

"Člankom 148. Općeg poreznog zakona propisani su slučajevi u kojima se provodi zakonom određeno obvezno otpisivanje potraživanja, a sve u skladu s preporukama Državne revizije i upravnog nadzora. Radi se, primjerice, o slučajevima kada ovršenik više ne postoji ili je isti preminuo, ako se radi o fizičkoj osobi. 

 Iz Grada su u priopćenju, među ostalim, poručili da je predmetna materija uređena s više pravnih osnova obvezujuće naravi, što znači da Grad njima ni na koji način ne može slobodno disponirati. Dodaju kako u cijelosti postupaju u skladu s propisima, temeljna rješenja o zaduženju i njihovo prisilno ostvarenje donosi se u skladu s odredbama propisa pa naglašavaju da je "pogrešno i tendenciozno tvrditi da je bilo tko u povlaštenom položaju". 

"Nerazumijevanje propisa, poslovnih procesa i postupaka naplate"

Obrazložili su da podaci o dugovanjima za komunalni doprinos, koji su javno objavljeni, predstavljaju zbirne iznose za višegodišnje razdoblje. Tu su uključeni i iznosi za koje je pokrenut postupak prisilne naplate, iznosi dospjelog neplaćenog komunalnog doprinosa za koje nije pokrenut postupak, odnosno potraživanja ne starija od šest mjeseci.

Grad Zagreb, dodali su, godišnje zadužuje bitno veće iznose, pa je tako primjerice u 2018. zaduženje na ime komunalnog doprinosa iznosilo 215.000.000 kuna, a  naplaćeno je 196.000.000.

Grad Zagreb je uz priopćenje priložio i primjer Zaključka u kojemu su obrazložene odluke o otpisu dugova. Zaključeno je kako Petek tvrdi da je analizirao podatke, "no iz njegove komunikacije je vidljivo nerazumijevanje propisa, poslovnih procesa i postupaka naplate".

Glede spomeničke rente koja nije pravodobno podmirena, ovrha se u pravilu pokreće u roku od godinu dana, pojašnjavaju iz Grada. "Primjerice u 2018. izdano je zaduženje u iznosu od 763 milijuna, a naplaćeno 716 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju, u odnosu na spomeničku rentu, izdano zaduženje u iznosu od 16,8 milijuna, a naplaćeno 16,2 milijuna kuna", stoji, uz ostalo, u priopćenju.

"Ističemo da je u 2018. godini pokrenuto više od 35.000 ovršnih postupaka radi naplate dugovanja, a koje Grad provodi samostalno bez dodatnog angažmana i troškova vanjskih usluga", naglašava se i podsjeća da Grad nakon upućivanja ovršnih rješenja na prisilnu naplatu Fini  nema utjecaja na dinamiku i uspješnost prisilne naplate.

Što se tiče gradskih tvrtki poput Holdinga, ZET-a i Velesajma, ako postoji dugovanje, obavlja se prijeboj -kompenzacija, za obveze i potraživanja Grada prema tim tvrtkama. Grad i Država surađuju, prebijaju obveze i potraživanja te, ako ima otvorenih pitanja, rješavaju ih pregovorima. "Ipak, Grad je pokrenuo i postupke prisilne naplate za dugovanja Hrvatske", ustvrdili su. Zaključeno je da Grad savjesno i odgovorno brine o naplati potraživanja, koristeći sva zakonom propisana sredstva i u zakonskim rokovima, postupajući jednako prema svima.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

politika, grad zagreb, RENATO PETEK