Mojbiz

Udruga Franak: Ukinuta negativna presuda za utvrđenje ništetnosti valutne klauzule

Piše: PolitikaPlus/Hina

Vrhovni sud RH ukinuo je negativnu presudu Županijskog suda u Osijeku kojom je odbijena tužba za utvrđenje ništetnosti valutne klauzule švicarskog franka (CHF) i promjenjive kamatne stope i da je predmet vraćen na ponovljeno suđenje, priopćila je u petak Udruga Franak.

Udruga je precizirala da je Vrhovni sud revizijom utvrdio kako Sporazum o konverziji nije prepreka za utvrđivanje ništetnosti iz temeljnog CHF ugovora radi utvrđivanja tužbenog zahtjeva za isplatu na temelju ništetnih ugovornih odredaba i da je predmet vraćen na ponovno suđenje na osječkom Županijskom sudu.  

Precizirajući da je riječ o tužbi koju je protiv Addiko banke podigao Zdenko Sobol, udruga je istaknula da je Vrhovni sud zaključio kako je osječki Županijski sud pogrešno primijenio materijalno pravo kada je odbio tužbu za utvrđivanje ništetnosti ugovornih odredaba zbog toga što je provedena konverzija kredita prema tzv. Zakonu o konverziji.

Tim rješenjem ništetnost ugovornih odredaba nastupa od samog početka i ne gasi se nikakvim kasnijim sporazumima te nema zapreke za utvrđivanje ništetnosti ugovorenih odredaba bez obzira na to što je provedena konverzija kredita iz švicarskog franka u euro, dodala je Udruga Franak. Uz to, najviši sud je utvrdio da je osnovni ugovor proizvodio ugovorene pravne učinke sve do dana konverzije.

Udruga je nadodala da na temelju revizije Vrhovnog suda uopće nije potrebno niti dokazivati ništetnost ugovorene valutne klauzule i promjenjive kamatne stope, nego se to utvrđuej izravno na temelju kolektivne sudske presude. Nadalje, tužitelj ima pravo utvrđivati ništetnost pojedinih ugovorenih odredaba kako bi, unatoč kasnijem Sporazumu o konverziji, ostvario prava koja mu pripadaju, a kako bi utvrdio ima li pravo na obeštećenje.      

''Ta revizija je veliko ohrabrenje i nova potvrda postojanja pravnoga interesa za utvrđivanje naših prava kojom Vrhovni sud pobija netočne tvrdnje banaka da je sklapanje Sporazuma o konverziji sukladno Konačnom zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (ZID ZPK) zapreka da bi se moglo utvrđivati ništetnim osnovni ugovor o kreditu pa tako i utvrđivati ništetnim pojedine odredbe tog ugovora te na temelju toga ostvarivati svoje pravo na obeštećenje'', ocijenila je Udruga Franak.

Udruga je istaknula da odluka najvišeg suda ukazuje da niti jedan sud nema pravo odbiti tužbu uslijed toga što je provedena konverzija kredita već mora deklaratorno utvrditi ništetnost valutne klauzule CHF i ništetnost promjenjive kamatne stope, dok se onda na temelju vještačenja utvrđuje i pravo na puno obeštećenje unatoč konverziji.

''Sudovi koji su dosad odbijali tužbe bez ikakva posebna obrazloženja, tvrdeći da je konverzijom izgubljen pravni interes odnosno da je samom provedbom konverzije u euro sve riješeno, pogrešno su sudili i sve takve presude bit će preinačene'', zaključila je Udruga Franak.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

švicarac, banke, kamate, vrhovni sud