Hrvatska

Sindikalci tvrde: Sindikalna naknada za nečlanove je 'ispravljanje nepravde'

Piše: PolitikaPlus/Hina

Tri sindikalne središnjice ustvrdile su da  predloženo uvođenje obveze plaćanja naknade za nečlanove sindikata, za korištenje prava iz kolektivnih ugovora, nije sindikalni porez već se, kažu, tako ispravlja nepravda prema članovima koji financiraju kolektivno pregovaranje.

Članovi sindikata ključni su akteri borbe za povoljniji radno-pravni status i veća prava svih radnika, te u toj borbi 'sudjeluju svojom aktivnošću i financiranjem stručnog aparata u sindikatima, priopćili su u četvrtak Matica hrvatskih sindikata, Nezavisni hrvatski sindikati i Savez samostalnih sindikata Hrvatske.

Naveli su kako nečlanovi sindikata, ohrabreni činjenicom da će u svakom slučaju konzumirati podjednako sva prava i povlastice ugovorene kolektivnim ugovorima, ne participiraju u toj borbi, pa ni plaćanjem neke vrste naknade za 'korištenje izborenih prava'.

Sindikati tvrde da obveza plaćanja naknade za korištenje povoljnosti iz kolektivnih ugovora, koja vrijede samo za članove sindikata, nije nepoznat model i da različita rješenja dugo postoje u nizu zemalja od Njemačke i Danske do Izraela i SAD-a.

Iz triju sindikalnih središnjica smatraju da je uvođenje 'obvezne naknade' pitanje uspostavljanja ravnoteže koja će spriječiti iskorištavanje onog dijela radnika koji svojim odricanjima osiguravaju postojanje kolektivnih ugovora i njima zajamčenih prava.

"Nije ova nepravda stvar samo javnog i državnog sektora, kako opet tvrde oni koji sustavno pokušavaju unijeti razdor između radnih ljudi u javnom i privatnom sektoru da bi prikrili pravi rascjep hrvatskog društva", napisali su sindikati, dodajući da i u privatnom sektoru nečlanovi sindikata jednako 'uživaju u plodovima sindikalnih napora i odricanju članova sindikata'.

Štoviše, kažu sindikati, u privatnom sektoru još je izraženije sprječavanje sindikalnog organiziranja. Dodaju kako to dovodi do opadanja broja članova sindikata i tvrde da može imati opasne posljedice po radnike jer su 'sindikati najvažniji i uglavnom i jedini branitelji društvene kohezije, socijalne pravde i dostojanstva radnika'.

Ministar Aladrović: Neće se uvesti 'sindikalni porez'

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović demantirao je u srijedu da će se u Hrvatskoj uvesti “sindikalni porez”, naglasivši da su mediji krivo protumačili socijalni dijalog o novom Zakonu o radu (ZOR), jer se radi samo o jednom od prijedloga sindikata.

Na medijske spekulacije o mogućnosti da Vlada prihvati prijedlog sindikata o uvođenju tzv. sindikalnog poreza, odnosno plaćanja sindikalne članarine i za radnike koji nisu članovi sindikata, Aladrović ističe da mediji "krivo tumače socijalni dijalog”.

Ministar rada kaže kako se Vlada u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti kao i pregovorima sa sindikatima o novom ZOR-u, odlučila za snaženje i poticanje socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja, ali to ne znači da su svi prijedlozi sindikata odmah prihvaćeni.


Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

sindikati, mladen novosel