IT

MOBILNI OPERATERI: Hakom operaterima vremenski ograničio 'zaključavanje' mobitela

Pre-paid korisnicima moraju nakon 12 mjeseci omogućiti dekodiranje.

Piše: P/H

Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) donijelo je Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, koji dopunjava odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama, posebice u odnosu na način pružanja usluga krajnjim korisnicima.

Unesena je odredba prema kojoj operator može ograničiti mobilni uređaj na rad unutar svoje mreže samo za vrijeme minimalnog obveznog trajanja pretplatničkog ugovora.

Pravilnik je donesen 15. prosinca nakon provedene javne rasprave i detaljne analize svih pristiglih komentara, izvijestili su danas iz Hakoma.

Pravilnikom se, uz ostalo, predviđaju dodatne informacije koje moraju biti sadržane u općim uvjetima operatora. Krajnjim korisnicima ne smiju se bez njihova zahtjeva uključiti usluge koje samim uključivanjem mogu prouzročiti troškove njima ili trećim stranama, kao što je to preuzimanje podataka s interneta ili usluga govorne pošte.

Unesena je odredba prema kojoj operator može ograničiti mobilni uređaj na rad unutar svoje mreže samo za vrijeme minimalnog obveznog trajanja pretplatničkog ugovora te po njegovom isteku bez naknade krajnjem korisniku mora omogućiti korištenje uređaja u ostalim mrežama. Za pre-paid korisnike to se mora omogućiti nakon 12 mjeseci korištenja usluge.

Predlaže se odredba koja korisnicima daje pravo na probnu kupnju usluge mobilnog interneta uz pomoć USB štapića.

U slučaju kada je krajnji korisnik pokrenuo postupak pred Hakomom ili neki drugi sudski ili izvansudski postupak, isti ne smije onemogućiti sklapanje ugovora za druge usluge istog operatora, a zbog nepodmirenih dugovanja koja su predmet tog postupka.

U pravima su izjednačeni pretplatnici koji korištenje usluga plaćaju po ispostavljenom računu (post-paid) i krajnji korisnici koji unaprijed plaćaju korištenje usluga (pre-paid) na način da se odredbe Pravilnika koje se odnose na pretplatnike na odgovarajući način primjenjuju i na krajnje korisnike koji unaprijed plaćaju korištenje usluga (pre-paid).

Poboljšane su i odredbe o prijenosu prava i obveza iz pretplatničkog odnosa na najmoprimca ili zakupnika kao privremenog pretplatnika te one koje osobama s invaliditetom osiguravaju jednaku dostupnost komunikacijskih usluga.

Zbog brojnih prigovora na uslugu mobilnog interneta korištenjem uređaja s USB sučeljem (popularni USB stickovi) predlaže se odredba koja korisnicima daje pravo na probnu kupnju te usluge. Krajnji korisnici ju u najvećem broju slučajeva žele koristiti s određene lokacije, a što nije uvijek moguće zbog objektivnih poteškoća u prijemu signala.

Niz je novih odredbi o informacijama koje se moraju osigurati korisnicima, poput minimalnih brzina prijenosa podataka kod usluge pristupa internetu te njihovim pravima ako im operatori ne omoguće ugovorenu brzinu.

Posebno poglavlje Pravilnika posvećeno je uslugama s "posebnom tarifom" (060 brojevi za nagradne igre, kvizove i slično te SMS i MMS kratki kodovi), a novim se odredbama korisnike želi maksimalno zaštititi od svih mogućih prevara i zlouporaba.

Pravilnik će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, osim pojedinih odredbi za koje je određen kasniji datum stupanja na snagu kako bi se operatorima osigurao primjereni rok za prilagodbu.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

telekomunikacije, mobilni internet, mobilni operateri, hakom