Hrvatska

KAZNE: DSV razriješio sutkinju Općinskog suda u Trogiru i kaznio još dva suca

Sutkinja u više navrata nije pisala i otpravljala vlastite presude.

Piše: P/H

Državno sudbeno vijeće imenovalo je Ivana Perkovića predsjednikom Županijskog suda u Karlovcu, a uz imenovanje predsjednika prekršajnih sudova disciplinski je kaznilo troje sudaca među kojima je sutkinja Općinskog suda u Trogiru razriješena dužnosti.

Sutkinja u više navrata od 2006. godine provodila postupke i objavila presude, ali ih nakon toga nije pisala i otpravljala.

Najteža kazna koju DSV može dosuditi izrečena je sutkinji trogirskog općinskog suda Neli Šosteri, zbog ponašanja suprotnih temeljnim načelima sudačke etike.

Riječ je o sutkinji koja je, prema pisanju medija, u više navrata od 2006. godine provodila postupke i objavila presude, ali ih nakon toga nije pisala i otpravljala. Odluka DSV-a je nepravomoćna jer sutkinja na nju ima pravo žalbe Ustavnom sudu.

Sudac Općinskog suda u Šibeniku Živko Pašara uvjetno je razriješen dužnosti zbog nepostupanja po odluci višeg suda. Uvjetna kazna znači da Pašara neće biti razriješen sudačke dužnosti, ako u naredne dvije godine ne počini novo stegovno djelo.

S istog suda stegovno je kažnjen i sudac Željko Radačić kojemu će se u narednih tri mjeseca skidati trećina plaće.

Uz predsjednika Županijskog suda u Karlovcu koji je izabran zbog najvećeg broja bodova među tri kandidata, imenovani su i predsjednici prekršajnih sudova u Korčuli, Rabu i Sinju.