Mojbiz

POZAJMICE: Tržište novca: Velika potražnja, skromna ponuda, ali i niže kamate

„Potražnja za pozajmicama i danas je višestruko veća od ponude kuna. Iz ponude su iscrpljena sva sredstva, a kmatna stopa zabilježila je daljnji pad"

Piše: P/H

I u današnjem trgovnju na Tržištu novca bilježimo daljni pad ponude koja je opet više no skromna, posebice obzirom na popriličnu potražnju. Cijena je novca pak u silaznoj putanji te su tako prekonoćni plasmani danas bili za oko 60,7 posto jeftiniji no jučer.

„Potražnja za pozajmicama i danas je višestruko veća od ponude kuna. Iz ponude su iscrpljena sva sredstva, a kmatna stopa zabilježila je daljnji pad"

Ukupno je prijavljena potražnja danas iznosila 211,9 mlijuna kuna ili za oko 29 posto manje no u ponedjeljak. Istodobno se na strani ponude našlo tek 11,9 milijuna kuna, ili za oko 75 posto manje no dan ranije.

Jadini je promet danas, u iznosu od 11,9 milijuna kuna, ostvaren putem prekonoćnih pozajmica a pritom je prosječna kamatna stopa značajnije pala sa 3,18 na 1,25 posto.

Ukupan kunski promet na Tržištu novca dosegao je tako danas svega 11,9 milijuna kuna, a pritom su iskorištena sva sredstva iz ponude. Prosječna kamatna stopa pak snižena je, zahvaljujući povoljnijim prekonoćnim zaduživanjima ali i izostanku dugoročnijih plasmana, sa 3,99 na 1,25 posto.

Uz trgovinu kunama danas se na Tržištu novca trgovalo i devizma. Tako je na rok od 2 tjedna plasirano 500 tisuća eura uz kamatnu stopu od 2 posto.

„Potražnja za pozajmicama i danas je višestruko veća od ponude kuna. Iz ponude su iscrpljena sva sredstva, a kmatna stopa zabilježila je daljnji pad. Trgovalo se devizama na rok od dva tjedna po prosječnoj kamati od 2%.“ navodi se u priopćenju Tržišta novca.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

pozajmice, kamatne stope, tržište novca, prekonoćne pozajmice