Zagreb

POMOĆ: Zagrebačka županija sufinancira brojne programe i projekte

Temeljem provedenog javnog natječaja Zagrebačka županija dodijelit će nešto manje 1,5 milijuna kuna financijske potpore.

Piše: PolitikaPlus

Temeljem provedenog javnog natječaja Zagrebačka županija dodijelit će nešto manje 1,5 milijuna kuna financijske potpore programima i projektima zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih organizacija civilnog društva, njih 38, priopćeno je danas iz županovog reda.

Sa 700.000 kn županija će sufinancirati hitnu medicinsku pomoć u županijskom Domu zdravlja i ujednačiti standard hitne medicinske pomoći u svim dijelovima županije. Županijski Dom zdravlja trenutno s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) ima ugovorenu hitnu medicinsku pomoć u tri ispostave u Samoboru, Velikoj Gorici i Zaprešiću dok je u ostalim dijelovima županije rad organiziran preko pripravnosti i dežurstva. Ujedno, rad kirurške ambulante u Samoboru, županija će sufinancirati s 50.000 kuna.

Zagrebačka županija sufinancirat će sa 425.000 kn preventivne programe županijskog Zavoda za javno zdravstvo. Turističkoj zajednici Zagrebačke županije dodijelit će se 350.000 kn za realizaciju projekata u prvoj polovici ove godine.

Za rad Vijeća srpske, albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske, češke i mađarske nacionalne manjine koje djeluju na području Zagrebačke županije izdvojit će se 310.500 kuna.

Nastavlja se izrada projekta "Razvoj ekološkog vinogradarstva u Zagrebačkoj županiji introdukcijom prikladnih sorata vinove loze" kako bi se upoznali vinare s novim otpornim sortama vinove loze. Projekt će provoditi Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a financirat će ga Zagrebačka županija sa 240.000 kn kroz četiri godine.

Zagrebačka županija osigurala je 50.000 kn za provođenje projekta "Medijacija u školi – Prevencija nasilja među djecom i mladima". Medijacija kao oblik rješavanja sukoba predstavlja oblik prevencije nasilja među djecom i mladima i projektom se želi educirati nastavnike i stručne suradnike iz područja medijacije kako bi bili što spremniji na podršku učenicima u razrješavanju njihovih sukoba.

Prema godišnjem izvješću o izvršenju Proračuna Zagrebačke županije u 2011. godini ostvareni su ukupni prihodi nešto viši od 275,1 milijuna kuna, a ukupni rashodi nešto veći od 258,6 milijuna kuna,

Konačnu odluku o obračunu proračuna za prošlu godinu donijet će Skupština Zagrebačke županije na sjednici sredinom svibnja, stoji, među ostalim, u priopćenju.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

financijska pomoć, zagrebačka županija, zagreb