IVAN HRSTIĆ

DIOBA VLASTI: Josipović nije u pravu: Odluka o Rohatinskom ne može biti 'legitimna odluka Vlade'!

Prema zakonu, HNB i njezin guverner uopće ne odgovaraju Vladi!

Piše: Ivan Hrstić

Kako se moglo očekivati, predsjednik Josipović podržao je Zorana Milanovića u odluci o novom guverneru HNB-a, no pri tom je, kao i Milanović, vjerojatno posve nesvjesno, napravio veliku grešku u koracima! Grešku kakvu sebi ne bi smio dopustiti ni kao predsjednik ni kao izniman poznavatelj prava!

 
Komentirajući odlazak guvernera HNB-a, Josipović je ocijenio da je Rohatinski uživao veliki ugled, ali da je VLADA očito procijenila da nam treba promjena u monetarnoj politici?!?

Prema zakonu, HNB i njezin guverner uopće ne odgovaraju vladi! Vlada po zakonu niti predlaže niti bira guvernera HNB-a! Vlada dakle ne može donijeti niti bilo kakvu 'legitimnu odluku' o mandatima u HNB-u! Ne bi smjela o njima niti raspravljati! A tko onda može? Prema zakonu, guvernera bira Hrvatski sabor na prijedlog odgovarajućih saborskih odbora.

"Riječ je o legitimnoj odluci Vlade, a ja bih ovom prigodom čestitao guverneru Rohatinskom na predanom radu", rekao je Josipović danas u Vukovaru. Po prirodi stvari, premda bez zle namjere, to je skandalozna izjava, no malo je vjerojatno da će izazvati veću pozornost.


Hrvatska je očito bila i ostala država s nedovoljno jasnom trodiobom vlasti, ali isto tako najveći dio financijskih i inih institucija te agencija koje bi trebale uživati autonoman ili nezavisan status ne uspijevaju raskinuti svoju pupčanu vrpcu s dnevnom politikom. Jedna od takvih institucija je i HNB, koja bi trebala biti posve nezavisna od vlade, a prema zakonu njoj nipošto nije podređena - praktično predstavlja četvrti stup vlasti.

Prema zakonu, HNB i njezin guverner uopće ne odgovaraju direktno Vladi! Vlada po zakonu niti predlaže niti bira guvernera HNB-a! Vlada dakle ne može donijeti niti bilo kakvu 'legitimnu odluku' o mandatima u HNB-u! Ne bi smjela o njima niti raspravljati!

A tko onda može?
Prema zakonu, guvernera bira Hrvatski sabor na prijedlog odgovarajućih saborskih odbora. E sad, naravno da na koncu suštinski možemo reći da ga bira saborska većina, koja je (obično) zastupljena i u vladi, pa će onda netko reći da je svejedno je li šija ili vrat (da izbjegnem onu prostiju uzrečicu na istu temu). Ali nije!

I sam sam u prethodnoj kolumni napisao da je Milanović donio ispravnu odluku, no ona nije mogla biti ispravna ako ju je donio kao premijer i čelnik izvršne vlasti! Može biti legitimna samo ako ju je donio kao predsjednik najjače parlamentarne stranke i prvi čovjek vladajuće koalicije, koji će na temelju tog, a ne premijerskog autoriteta, svoj prijedlog progurati u saborske odbore te nakon toga upotrijebiti svoju glasačku mašineriju kako bi u zrak dobio većinu zastupničkih ruku.


Naravno, HNB ima obvezu surađivati s vladom, no, ako je VLADA ta koja je formalno odlučila tko će biti novi guverner HNB-a, umjesto da je Milanović kao prvi čovjek vladajuće koalicije samo javnosti najavio koga će u Saboru predložiti za novog mandatara, onda to pokazuje da vlada i društvo u cjelini tek trebaju svladati neke osnovne lekcije, te onda nimalo ne može čuditi da ministri u javnosti najavljuju i kakav će biti ishod sudskih procesa koji su još u tijeku, kao što je nedavno pobjeglo Mireli Holy.

TKO JE KOGA NAPUCAO
Milanović je dobro odlučio, došlo je vrijeme za novog čovjeka na čelu HNB-a! >>>

 

.....

 

.....

 

ZAKONSKO USTROJSTVO


Imenovanje i status članova Savjeta HNB-a


Guvernera Hrvatske narodne banke imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove uz mišljenje Odbora za financije i državni proračun. Hrvatska narodna banka ima jednog zamjenika guvernera i najviše četiri viceguvernera. Zamjenika guvernera i viceguvernere imenuje Hrvatski sabor na prijedlog guvernera Hrvatske narodne banke.

Vanjske članove Savjeta Hrvatske narodne banke imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove uz mišljenje Odbora za financije i državni proračun.


Članovi Savjeta Hrvatske narodne banke moraju biti državljani Republike Hrvatske s priznatim osobnim ugledom i profesionalnim iskustvom na monetarnom, financijskom, bankarskom ili pravnom području.


Članovi Savjeta Hrvatske narodne banke imenuju se na šest godina.


Tijekom obnašanja dužnosti guverner Hrvatske narodne banke, zamjenik guvernera i viceguverneri Hrvatske narodne banke imaju pravo na plaću te ostala materijalna i druga prava iz radnog odnosa u skladu s općim aktima Hrvatske narodne banke. Na prava i obveze guvernera, zamjenika guvernera i viceguvernera Hrvatske narodne banke koji nisu utvrđeni ovim Zakonom ili Statutom HNB-a primjenjuje se Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti.


Osnivanje Hrvatske narodne banke

Ustav Republike Hrvatske, donesen 21. prosinca 1990., odredio je u članku 53. Hrvatsku narodnu banku kao središnju banku Republike Hrvatske i utvrdio njezine odgovornosti: "Narodna banka Hrvatske je središnja banka Republike Hrvatske. Narodna banka Hrvatske odgovorna je, u okviru svojih prava i dužnosti, za stabilnost valute i za opću likvidnost plaćanja u zemlji i prema inozemstvu. Narodna banka Hrvatske u svom radu je samostalna i odgovorna Hrvatskom saboru. Dobit ostvarena poslovanjem Narodne banke Hrvatske pripada državnom proračunu. Položaj Narodne banke Hrvatske uređuje se zakonom."


...Promjenama Ustava Republike Hrvatske izmijenjen je spomenuti članak 53. Ustava, koji sada glasi: "Hrvatska narodna banka je središnja banka Republike Hrvatske. Položaj, prava i dužnosti Hrvatske narodne banke uređuju se zakonom. Hrvatska narodna banka u svom radu je samostalna i odgovorna Hrvatskom saboru". (Narodne novine br. 41/01).

Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci donesenim 5. travnja 2001. utvrđeni su, između ostaloga, položaj, poslovi, vlasnički status, ovlaštenja i ustroj hrvatske središnje banke. Tim je zakonom ojačana institucionalna, financijska i personalna neovisnost hrvatske središnje banke, a pravni okvir u skladu s kojim mora poslovati približen standardima Europske unije. Njime je određeno da je postizanje i održavanje stabilnosti cijena osnovni cilj djelovanja HNB-a.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o HNB-u donesenim u prosincu 2006. godine dodatno je učvršćena neovisnost središnje banke i stvorene zakonske pretpostavke da, danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, HNB postane sastavni dio Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) te da počne obavljati svoje zadatke u skladu sa Statutom ESSB-a i Europske središnje banke (ESB).
 

Položaj Hrvatske narodne banke

Hrvatska narodna banka je središnja banka Republike Hrvatske. U ostvarivanju svojega cilja i obavljanju svojih zadataka Hrvatska narodna banka samostalna je i neovisna. Hrvatska narodna banka ima svojstvo pravne osobe, ali se ne upisuje u sudski registar. Sjedište Hrvatske narodne banke je u Zagrebu. Pečat Hrvatske narodne banke sadržava prikaz grba Republike Hrvatske i ime Hrvatske narodne banke. Hrvatsku narodnu banku zastupa guverner Hrvatske narodne banke. Hrvatska narodna banka u isključivom je vlasništvu Republike Hrvatske.

Hrvatska narodna banka neovisna je i u donošenju i provođenju svojih odluka koje se temelje na Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci ne traži upute tijela Republike Hrvatske, tijela Europske unije ili drugih osoba niti je one obvezuju. Tijela Republike Hrvatske i druge osobe ne smiju utjecati na donošenje i provedbu odluka Hrvatske narodne banke niti mogu odobravati, poništavati, odgađati ili ukidati bilo koju odluku Hrvatske narodne banke i njezinih tijela u područjima iz njezine nadležnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

trodioba vlasti, željko rohatinski, zoran milanović, ivo josipović, hnb