Mojbiz

VLADA I SINDIKATI: Dogovor blizu: Vlada odustala od smanjenja dodatka na staž, stroža naknada za prijevoz

U srijedu će doći do konačnog dogovora Vlade i sindikata.

Piše: Vanja Vučković
Prema riječima ministra rada i mirovinskog sustava Miranda Mrsića prijedlog Vlade je da putni troškovi za put do 50 kilometara budu u potpunosti refundirani, a za odredišta duža od 50 kilometara radnik će za jedno sa poslodavce dijeliti iznos pedeset posto, ali uz predoćenje računa.

Peta runda pregovora o Temeljnom kolektivnom ugovoru Vlade i sindikata nije rezultirala dogovorom, ali se istom približila. Vlada je odustala od smanjenja minulog radnog staža, ali zato zahtjeva uštedu na putim troškovima.

 

Ovoga puta Vlada je odustala od smanjenja minulog radnog staža sa 0,5 na 0,3 posto u potpunosti, što je predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić ocijenio kao veliki napredak koji treba pohvaliti jer se time ne ugrožava cijena rada javnih službenika.

 

Od smanjenja dnevica sa 170 na 150 kuna, te ukidanja božićnice ove godine, regresa i naknade za jubilarni radni staž iduće godine, Vlada ne odustaje, kao ni od prijedloga da se srežu putni trošovi zasposlenicima u javnim tvrtkama.

 

Prema riječima ministra rada i mirovinskog sustava Miranda Mrsića prijedlog Vlade je da putni troškovi za put do 50 kilometara budu u potpunosti refundirani, a za odredišta duža od 50 kilometara radnik će za jedno sa poslodavce dijeliti iznos pedeset posto, ali uz predoćenje računa.

 

Odgođena je i mjera da se u školstvu plaće dižu za 2,4 posto do 1.1.2013.

 

Tim mjerama tvrdi Mrsić uštedjet će se 250 do 350 milijuna kuna, čime bi ukupna ušteda za dvije godine ostala 2 milijarde kuna.

 

Mrsić je ponovio i kako je ove godine imamo 21,6 milijardi kuna za plaće. Probijemo li taj iznos Hrvatska će se još više zadužiti, a Hrvatska se ne može i ne smije više zaduživati- rekao je ministar rada Mrsić.

 

Iako je jedan od uvijeta sindikata za pristanak na vladine mjere bio obećanje Vlade o povratu odezatih materijalnih sredstava kada BDP poraste, Vlada to obećanje nije dala uz objašnjenje ministra financija Slavka Linića da Hrvatska još nekoliko godina neće izaći iz ekonmske krize.

 

Hoće li sindikati pristati bez zatraženog obećanja o povratu, znat će se na pregovorima iduće srijede, kada se predstavnici sindikata dogovre sa ostalim članovima.

 


Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

pregovori, vlada, sindikati