Sport

SABOR: HDZ: Novi Zakon o sportu ima samo jednu funkciju - obračun s jednom osobom i klubom

Jovanović: Želimo preventivno djelovati kako bi u sportu bilo što manje nečasnih radnji kojih inače ima previše.

Piše: PolitikaPlus

Saborski zastupnici u nastavku sjednice objedinjeno su raspravili izmjene i dopune Zakona o sportu i Zakona o sportskoj inspekciji, čija je svrha pridonijeti uvođenju više reda i transparentnosti u hrvatskom sportu.

Jovanović: Želimo preventivno djelovati kako bi u sportu bilo što manje nečasnih radnji kojih inače ima previše.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović istaknuo je da se donošenjem zakona želi preventivno djelovati kako bi u sportu bilo što manje nečasnih radnji kojih inače ima previše. Izmjenama Zakona o sportu, među ostalim, predlaže se zabrana sudjelovanja u sportskim natjecanjima, organizaciji i vođenju sportskih natjecanja, obavljanja stručnih poslove u sportu, zastupanja pravne osobe, sudjelovanja u radu skupštine ili tijela upravljanja sportske udruge ili trgovačkog društva, osobama koje su pravomoćno osuđene za neko od kaznenih djela na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci i to ako je kazneno djelo počinjeno s namjerom, a nije primijenjena uvjetna osuda. Suspenzija od obavljanja poslova u sportu predlaže se za osobe protiv kojih je pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela počinjenog na štetu djece, odnosno maloljetnika, pojasnio je u ime predlagatelja ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović.

Zakon o sportu je menadžera definirao kao osobu koja je prema pravilima nacionalnog saveza ovlaštena obavljati poslove posredovanja prelaska sportaša iz jednoga u drugi sportski klub. Tim se zakonskim prijedlogom, radi sprječavanja mogućeg sukoba interesa u sportu, predlaže propisivanje kako se sve odredbe Zakona koje se odnose na menadžere u sportu, moraju odnositi i na sve fizičke i pravne osobe koje imaju sklopljene ugovore o ulaganju u sportaše i trenere na temelju kojih imaju pravo na dio prihoda iz obavljanja njihove djelatnosti, a koji po svojem sadržaju odgovaraju poslovima menadžera u sportu. Isto vrijedi i za članove tijela sportskog kluba-udruge za natjecanje pa se ograničenja i za njih proširuju na osobe ovlaštene za zastupanje sportskog kluba-udruge za natjecanje.

Zakonom o sportu, nadalje, propisano je da je Nacionalno vijeće za šport najviše stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u Republici Hrvatskoj. S obzirom da je glavna uloga Nacionalnog vijeća za šport davanje mišljenja, zakonskim se prijedlogom predlaže definiranje Nacionalnog vijeća za šport kao stručnog i savjetodavnog tijela.

Sustav sporta u Hrvatskoj uključuje 16.000 sportskih udruga, 38 nacionaonih sportskih saveza olimpijskih sportova, 32 nacionalna sportska saveza neolimpijskih sportova i 10 nacionalnih sportskih saveza sa statusom pridruženog ili privremenog člana Hrvatskog olimpijskog odbora, naveo je ministar Jovanović.

Sportska inspekcija organizira se na način da poslove inspekcije u prvom stupnju obavljaju sportski inspektori i viši sportski inspektori u uredima državne uprave u županijama, odnosno u Gradskom uredu Grada Zagreba, a u drugom stupnju državni sportski inspektori, viši državni sportski inspektori i glavni sportski inspektor ministarstva nadležnog za sport. Inspekcija u ministarstvu nadležnom za poslove sporta ustrojava se kao ustrojbena jedinica upravne organizacije u sastavu Ministarstva kojom rukovodi glavni sportski inspektor.

Inspekcijski postupak pokreće se po službenoj dužnosti. O pokretanju inspekcijskog postupka odlučuje ovlaštena osoba za inspekciju u uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu Grada Zagreba, odnosno glavni sportski inspektor.

Mario Šemper (klub SDP-a) najavio je potporu zakonskom prijedlogu jer donosi nužne promjene u hrvatskom sportu i omogućuje uvođenje zakonitost u hrvatski sport i sankcioniranje prekršitelja te sprječavanje sukoba interesa. Donošenje po hitnom postupku opravdao je tvrdnjom kako niti jedna hitni postupak nije dovoljno hitan za hrvatski sport i da je ovo krajnji trenutak da se hrvatski sport spasi od problema, kirminala, nereda, javne sramote i profitera, koji pljačkaju državu i roditelje maldobne djece, koji u sportu vide priliku za svoju djecu.

Ante Kulušić (Klub HDZ-a) najavio je da neće poduprijeti zakonski prijedlog ističući kako ima samo jednu isključivu svrhu, kako jednu osobu isključiti iz hrvatskog sporta i u funkciji je obračuna s jednim klubom, pri čemu ih nije imenovao. Zamjerio je što je iz zakona, bez obrazloženja, izbačen dio koji se odnosi na naknade vrhunskim sportašima, kao i donošenje po hitnom postupku, jer drži da je trebalo do jeseni izraditi kvalitetniji zakonski prijedlog.

Petar Baranović (klub HNS-a) najavio je potporu zakonu rekavši kako će pridonijeti početku kraja močvare i stvaranju kompeticije i pozitivnom sportskom nadmetanju. Upozorio je na problem nepostojanja jasnih pravila razdvajanja amaterskog i profesionalnog sporta i neriješenog statusa vrhunskih sportaša u nekomercijalnim sportovima koji nakon završetka karijere neće imati osiguranu egzistenciju kao neki drugi u daleko razvikanijim sportovima. Pozdravio je uvođenje sportske inspekcije s jasnim ovlastima i odgovornostima kako bi se transparentnije trošio novac hrvatskih poreznih obveznika.

Igor Češek (klubb HDSSB) najavio je potporu zakonima, no drži kako je potrebno i donošenje strategije razvoja hrvatskog sporta, je je u nekim pojedinačnim sportovima sve prepušteno obiteljima navodeći primjer najbolje hrvatske visašice Blanke Vlašić, koja ostvaruje iznimne rezultate samo uz pomoć obitelji. Pozdravio je što je status sportskog menadžera koji imaju bilo kakve financijske aranžmane sa sportašima neće moći biti u upravama sportskih klubova.

Mladen Novak  (Klub Hrvatski laburisti-stranka rada) podsjetio je na ministrovu izjavu o ogledalu (da bi se neki nogometni čelnici trebali pogledati u ogledalu i pljunuti na ono što vide) i pozdravio njegovu odlučnost da krene u obračun s krminalom i koruocijom u hrvaskom sportu, ali da njegovo izbjegavanje da danas kaže koji je sport u tome najeksponiraniji i nedavna izjava doministra Petra Skansija da je Hrvatski nogometni savez perjanica hrvatskog sporta ga tjera na razmišljanje je li mu se slika u ogledalu promijenila

Željko Šemper Klub HSU najavio je da će poduprijeti izmjene zakona o sportu i zakona o sportskoj inspekciji jer uvodi više reda u sport. Smatra kako je dobro da se odustalo od prijedloga da osvajač zlatne medalje dobiva sportsku mirovinu višu od 8.000 kuna, s obzirom na gospodarske prilike i činjenicu da radnik s 40 godina staža i prosječnom plaćom može dobiti starosnu mirovinu od oko 3.000 kuna.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Ante Kulušić, Mario Šemper, Igor Češek, zakon o sportu, željko jovanović