Hrvatska

ZAHTJEV: Saborska oporba: Rajko Ostojić morao bi doći u Sabor!

'S obzirom na utjecaj troškova u zdravstvu smatramo da u ovom trenutku nema važnije stvari za ministra zdravstva nego da bude prisutan u Saboru.'

Piše: PolitikaPlus

Sabor je započeo raspravu o prijedlogu Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, a oporba je prosvjedovala što prijedlog pred zastupnicima, umjesto ministra zdravlja Rajka Ostojića, brani njegov zamjenik Marijan Cesarik.

ŠUKER: S obzirom na utjecaj troškova u zdravstvu, na cjelokupni financijski sustav Hrvatske, smatramo da u ovom trenutku nema važnije stvari za ministra zdravstva nego da bude prisutan u Saboru

"S obzirom na utjecaj troškova u zdravstvu, na cjelokupni financijski sustav Hrvatske, smatramo da u ovom trenutku nema važnije stvari za ministra zdravstva nego da bude prisutan u Saboru", rekao je HDZ-ov zastupnik Ivan Šuker, koji ministrov izostanak s rasprave smatra ponižavanjem parlamenta.

Smatra da bi Ostojić u Saboru trebao odgovoriti na pitanja vezana uz sanaciju zdravstvenih ustanova za koju, tvrdi Šuker, u proračunu nije osiguran novac.

"Gledajući rebalans proračuna, ja ne vidim sanaciju. Postavlja se pitanje na temelju kojeg zakona i kojeg proračuna se ona provodi", rekao je Šuker, naglasivši da, ako se želi transparentnost javnih financija, sanacija zdravstvenih ustanova ne smije ići mimo proračuna.

Predsjednik Sabora Josip Leko (SDP) odgovorio je da je razumio Šukerov zahtjev te da se nada da ga je čuo i ministar.

"Ako bude smatrao da je dobro da intervenira, on će doći ovdje", rekao je Leko, na što je Cesarek objasnio da je Ostojić na sjednici Vlade.

Predloženi zakon građanima će, pod određenim uvjetima, omogućiti liječenje u drugim članicama Europske unije (EU) o trošku Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Ukoliko se radi o bolničkom smještaju na najmanje jednu noć ili o uporabi visokospecijalizirane i skupe medicinske opreme, osiguranik će morati zatražiti prethodno odobrenje HZZO-a.

Takvo odobrenje HZZO će moći uskratiti ako procijeni da je planirana zdravstvena zaštita rizična po sigurnost pacijenta ili ako je jednaku uslugu moguće dobiti u ugovornim ustanovama u Hrvatskoj u medicinski opravdanom roku.

Što je medicinski opravdani rok, utvrdit će, posebnim pravilnikom, ministar zdravlja.

Odobrenje HZZO-a neće se tražiti za neodgodive zahvate, a osigurana osoba koja je sama snosila trošak liječenja imat će pravo na povrat novca, do visine propisane cjenikom Zavoda.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

bolnica, zdravstvo, zdravlje, rajko ostojić, sabor, vlada