IT

TKO DA VIŠE: LTE: HAKOM će preostale digitalne frekvencije dodijeliti - javnom dražbom

Dodjelom oba bloka, državni proračun bi ove godine uprihodio najmanje 226 milijuna kuna

Piše: P/H

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke telekomunikacije (HAKOM) odlučila je da se preostali nedodijeljeni radiofrekvencijski spektar digitalne dividende, ukupno 20 MHz, dodijeli zainteresiranim operatorima pokretnih komunikacija na javnoj dražbi, priopćeno je danas iz te regulatorne agencije.

Dodjelom oba bloka, državni proračun bi ove godine uprihodio najmanje 226 milijuna kuna,

Na dražbi će se ponuditi dva frekvencijska bloka od po 2x5 MHz za pružanje komunikacijskih usluga temeljenih na „tehnologiji dugoročnog razvoja“ (LTE).

Odabrana vrsta dražbe je takozvana „dražba u zatvorenim omotnicama“ s kriterijem odabira najviše ponuđene cijene, s time da je početna cijena jednog bloka 105 milijuna kuna.

Rok za podnošenje ponuda je 28. listopada ove godine, kada će one biti javno otvorene, a odluka HAKOM-a o dodjeli uslijedit će do kraja studenog.

Dodjelom oba bloka, državni proračun bi ove godine uprihodio najmanje 226 milijuna kuna, jer bi operatori plaćali i godišnju naknadu za uporabu radijskih frekvencija od 8 milijuna kuna po bloku, a stvorili bi se uvjeti i za veću dostupnost širokopojasnog pristupa internetu, posebice u ruralnim područjima. Očekuje se i povećanje ulaganja operatora u mreže nove generacije.

Iz HAKOM-a podjsećaju da su se oslobađanjem dijela radiofrekvencijskog spektra, prelaskom na digitalno odašiljanje televizijskih signala u listopadu 2010. godine, stvorili uvjeti dodjele frekvencijskog područja 790 – 862 MHz („digitalna dividenda“) operatorima mreža pokretnih komunikacija.

Krajem 2012. dva frekvencijska bloka od po 2x10 MHz dodijeljena su VIPnet-u i HT-u, dok je treći ostao nedodijeljen. Državni proračun je za tih 40 MHz izravno uprihodio 332 milijuna kuna.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

lte, telekomunikacije, mobilni operateri, hakom