A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: getimagesize(http://www.politikaplus.com//upload/images/arhiva/K-L/lijekovi-tablete-100.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found

Filename: controllers/home.php

Line Number: 131

HZZO: Lijekovi na recept mogu se podići i u zemljama Europske unije | Politika+
Zdravlje

VAŽNO JE ZNATI: HZZO: Lijekovi na recept mogu se podići i u zemljama Europske unije

Troškove lijeka u drugoj državi članici osiguranici plaćaju osobno, a nakon povratka u Hrvatsku ostvaruju pravo na povrat troškova.

Piše: PolitikaPlus

Osiguranici HZZO-a moći će ubuduće svoje propisane lijekove podignuti i u drugim zemljama članicama Europske unije. Ova je mogućnost posebno važna za kronične bolesnike koji više neće morati sa sobom nositi lijekove ako idu na dulja putovanja.

 

Djeca s ozbiljnim ortodontskim anomalijama ubuduće će brže dobivati aparatić za zube. Izmjenom Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti utvrđene su indikacije za ostvarivanje prava na ortodontsku terapiju djece do 18. godine čime su jasnije određeni uvjeti za ostvarivanje prava na ortodontske naprave

Prije odlaska na put svojem izabranom doktoru moraju naglasiti da odlaze u drugu državu članicu EU, i u tom im se slučaju izdaje papirnata tiskanica recepta. Troškove lijeka u drugoj državi članici osiguranici plaćaju osobno, a nakon povratka u Hrvatsku  ostvaruju pravo na povrat troškova, po cijenama koje utvrđuje HZZO na listama lijekova. Ova novina utvrđena je u izmijenjenom Pravilniku o propisivanju lijekova na recept.
 

Djeca s ozbiljnim teškoćama brže do aparatića za zube

Djeca s ozbiljnim ortodontskim anomalijama ubuduće će brže dobivati aparatić za zube. Izmjenom Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti utvrđene su indikacije za ostvarivanje prava na ortodontsku terapiju djece do 18. godine čime su jasnije određeni uvjeti za ostvarivanje prava na ortodontske naprave. Cilj ovih izmjena je smanjenje lista čekanja i brže dolaženje na red djece s ozbiljnijim smetnjama.

Novi lijekovi na listama lijekova HZZO-a

Na liste lijekova HZZO-a uvršteno je ukupno 92 novih oblika lijekova, a riječ je o kliničkim paralelama, generičkim paralelama i dodatnim oblicima postojećih lijekova na listi.

 

Novi lijekovi uvijek proširuju mogućnost terapije, a propisivanje generičkih paralela donosi uštede zdravstvenom budžetu. Na Osnovnu listu lijekova Zavoda stavljen je 1 novi lijek za liječenje astme i kronične opstruktivne plućne bolesti te 79 oblika generičkih paralela i dodatnih oblika postojećih lijekova na listi. Na Dopunsku listu stavljena su 3 nova lijeka, za liječenje endometrioze, za liječenje osteoporoze i za liječenje upale oka, te 9 oblika generičkih paralela i dodatnih oblika postojećih  lijekova na listi.

Izvješće o poslovanju HZZO-a od siječnja do rujna 2013. godine

Prema izvješću o poslovanju HZZO-a u razdoblju od siječnja do rujna 2013. godine HZZO je ostvario prihod u iznosu od 17.422.079.006 kuna.  
U strukturi prihoda najznačajniju stavku čine prihodi od proračuna za obavljanje redovne djelatnosti koji su ostvareni u iznosu od 16.185.957.481 kuna i čine 92,91% ukupno ostvarenih prihoda, a namijenjeni su za financiranje zdravstvene zaštite, naknada i rada stručnih službi.

 

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.235.472.765 kuna, a čine ih prihodi od premije dopunskog zdravstvenog osiguranja, INO osiguranja, obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i prihodi od sudjelovanja osigurane osobe, te oni čine 7,09% ukupnih prihoda.
Visina rashoda (izdataka) iznosila je 18.584.574.050 kuna.

 

Na Dopunsku listu stavljena su 3 nova lijeka, za liječenje endometrioze, za liječenje osteoporoze i za liječenje upale oka, te 9 oblika generičkih paralela i dodatnih oblika postojećih  lijekova na listi.

Najveći dio izdataka utrošen je za zdravstvenu zaštitu, koja iznosi 16.572.409.838 kuna i čini 89,17% sveukupnih izdataka. Za naknade je utrošeno 1.754.895.564 kuna što je 9,44% ukupnih izdataka.

 

Ostali izdaci, koje čine rashodi za zaposlene, materijalni izdaci, financijski izdaci, rashodi za nabavu nefinancijske imovine, čine 1,39% ukupnih izdataka.

 

Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o sanaciji zdravstvenih ustanova, ubrzanim povlačenjem sredstava iz Državne riznice plaćene su dospjele obveze HZZO-a, prvenstveno lijekovi na recepte, bolovanja, transfuzijska medicina, te ortopedski uređaji i pomagala.

 

Isto tako, plaćene su obveze prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal bolničkih zdravstvenih ustanova u državnom vlasništvu u iznosu 1.362.058.859 kn, kako bi se ublažila nestašica i izmirile dospjele obveze.

 

Planirana sredstva za 2013. godinu u iznosu 20.655.964.000 kn, manja su za 463.961.828 kn od plana za 2012. godinu.

 

U razdoblju od siječnja do rujna 2013. godine smanjena je ukupna stopa privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) u odnosu na isto razdoblje 2012. godine i to za 9,3 %. Stopa bolovanja smanjena je kako na teret poslodavca, tako i na teret HZZO-a. Dok je u 2012.godini ukupna stopa bolovanja iznosila 3,20%, u istom je razdoblju ove godine iznosila 2,90% .

 

Ubrzanim povlačenjem sredstava i plaćanjem dospjelih obveza HZZO-a smanjene su ukupne i dospjele obveze u odnosu na stanje obveza na početku 2013. godine.  

 

U odnosu na početak 2013. godine, 30. rujna ukupne  obveze HZZO-a bile su manje za 1.175.482.694 kuna, a dospjele obveze bile su manje  za 336.921.648 kuna.


Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

nenad korkut, zravstvo, lijekovi, hzzo