Sport

NOVI POTEZ: HOO uzvraća Jovanoviću i traži očitovanje Državnog ureda za reviziju

'Hrvatski sport je u 2013. godini ostao bez cca 22 milijuna kuna.'

Piše: PolitikaPlus

Nakon što je Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta jučer po drugi put u dva dana reagiralo na istup glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Josipa Čopa danas je iz naše krovne sportske organizacije poslana nova reakcija na priopćenje MZOS-a u kojem se traži da Državni ured za reviziju utvrdi navode o nenamjenskom trošenju proračunskih sredstava.

" Na emotivno i osobno intonirano priopćenje Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (MZOS) od 4. ožujka 2014., Hrvatski olimpijski odbor (HOO) kao najviša nevladina nacionalna sportska udruga dužna je reagirati istinitim i objektivnim podacima i činjenicama jer su u spomenutom priopćenju iznesene činjenice koje obmanjuju hrvatsku sportsku i svekoliku javnost. Hrvatski sport je u 2013. godini ostao bez cca 22 milijuna kuna, a razlozi uskraćivanja pripadajućeg novca ni do danas nisu poznati. Vlada RH je za 2013. i 2014. godinu donijela Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću kojom je utvrđen postotak za sve korisnike pa tako i za hrvatski sport. Iz nepoznatih razloga, Uredba Vlade RH se ne poštuje i sredstva za nacionalne sportske saveze nisu u cijelosti doznačena. Ukoliko je došlo do promjene procedure na razini Vlada/MZOS, HOO bi svakako trebao biti s tim upoznat.

HOO je sukladno svojim zadaćama i obvezama, a slijedom navoda u priopćenju MZOS-a, uputio dopis Državnom uredu za reviziju sa zamolbom da se utvrde navodi nenamjenskog trošenja proračunskih sredstava što do sada niti jedna revizija ili kontrola nije utvrdila", kaže se u priopćenju HOO-a.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

hoo, željko jovanović